این ابر ها مرا با خود به جایی نمی‌برند

لاکپشتی وارونه ام که تماشایِ آسمان را ترجیح داده ام 


#صبا_کاظمیان