تلخ کنی دهان من

قند به دیگران دهی


استاد #مولانا