من که از روز ازل محو تماشای تو ام

دگر این شاه بهم ریخته را کیش نکن


#جلال_بابایی